Råstofindustri

Nedenfor har vi listet 69 virksomheder inden for råstofindustrien. Senest opdateret 13-6-2024

Brydning af sten, raffinaderier, saltindvinding og tørv er alle forskellige aspekter af råstofindustrien.

  • Brydning af sten refererer til udvindingen af mineraler og metaller fra jorden, såsom kul, guld, sølv, kobber og jern. Dette involverer ofte udgravning af stenbrud eller åbne miner, hvor store maskiner bruges til at fjerne store mængder af jorden og ekstrahere de ønskede mineraler.
  • Raffinaderier er faciliteter, der bruges til at rense og forarbejde råolie og naturgas til brugbare produkter som benzin, diesel, jetbrændstof og andre petrokemikalier. Processen indebærer normalt raffinering af råolie eller naturgas, som består af mange forskellige kemiske forbindelser, og adskillelse af disse forbindelser for at skabe mere specifikke og anvendelige produkter.
  • Saltindvinding er processen med at udvinde salt fra havvand eller underjordiske saltformationer. Saltindvinding kan ske gennem forskellige metoder, herunder saltminer, udvinding af underjordiske reservoirer eller fordampning af havvand.
  • Tørv er en type brændstof, der er lavet af komprimerede planterester, der er blevet aflejret i vådområder. Tørv bruges ofte som brændsel til opvarmning af huse og til produktion af el.

Råstofindustrien spiller en vigtig rolle i vores økonomi og forsyner os med en række forskellige ressourcer, som er nødvendige for vores daglige liv. 

Det er vigtigt at have sikkerhed og bæredygtighed i fokus, når man arbejder med udvinding og forarbejdning af råmaterialer for at minimere påvirkningen på miljøet og sikre sikre arbejdsforhold for de ansatte.